Yhteystiedot

Tietosuojaseloste

Tumaresta Oy/ Ravintola Oskarin Kellari

Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Tumaresta Oy:n tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisteripitäjä Tumaresta Oy / Ravintola Oskarin Kellari
Y-tunnus 1514135-9
Uusikatu 26 2krs. 90100 Oulu
puh. 08-3113191
www.oskarinkellari.com
info(at)oskarinkellari.com
 
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on Tuomo Koskela, 083113191, tuomo.koskela(at)oskarinkellari.com
 
 3.Rekisterin nimi  Tumaresta Oy:lla ei ole asiakas- ja markkinointirekisteriä
 
 4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste    Asiakkaiden pöytävarausten arkistointi ja käsittely, sekä asiakassuhteen hoitaminen
 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset Asiakassuhteen hoitaminen, laskutus, asiakaspalautteen käsittely, asiakashallinta, palveluidemme tuottaminen

 6.Käsiteltävät henkilötiedot

Sähköposti, Nimi, Puhelinnumero, osoitetiedot, asiakkaan maksutapatiedot, mahdolliset laskuviitetiedot, laskutustiedot,

Erikoisruokavaliot

*Erityisruokavaliotietoja käytämme ainoastaan ruoan valmistukseen ja tarjoiluun, eikä tietoja säilytetä kauemmin kuin on tarpeellista.

7. Mistä henkilötiedot saadaan

Saamme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla

8. Henkilötietojen vastaanottajat 

Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Jos tietoja on manuaalisessa muodossa, niitä säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi vain tarvittavan ajan, noin 2 kuukautta.  Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden toteuttamiseksi.

11. Rekisteröidyn oikeuksista

Henkilöllä on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme hänestä keränneet. Henkilöllä on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.
 

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13.Rekisteröidyn oikeuksien

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2.mainittuun yhteyshenkilöön. Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoittettuna.