Yhteystiedot

Ravintola Oskarin Kellari


Uusikatu 26 2 krs. 90100 Oulu
Puh (08) 311 3191
Sähköposti: info@oskarinkellari.com

Jos sinulla on kysyttävää tai ehdotuksia, risuja tai ruusuja,
otamme mielellämme vastaan palautteesi.

AVOINNA:
MA-TO 10.30-22.00
PE 10.30-23.00
LA 12.00-23.00    (Brunssi 12.00-16.00)
SU 11.00-17.00 (Brunssi 11.00-16.00)  

POIKKEUKSIA TAMMIKUUN JA HELMIKUUN 2.1.2019-28.2.2019 AUKIOLOAJOISSA:

MA-TI AVOINNA 10.30-16.00

KE-LA AVOINNA NORMAALISTI

SU  SULJETTU

***************************************************

Lounas seisovassa pöydässä ma-pe klo 10.30-15.00  10,30€

Keitto-ja salaattilounas 8,30€

Lauantaibrunssi klo 12.00-16.00   21.00 €
Sunnuntaibrunssi klo 11.00-16.00  21.00 €

HUOM! KEITTIÖ SULJETAAN 45 MIN ENNEN SULKEMISAIKAA.

Tumaresta Oy/ Ravintola Oskarin Kellari

 

Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Tumaresta Oy:n tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

 

1. Rekisteripitäjä                                                             Tumaresta Oy / Ravintola Oskarin Kellari

                                                                                       Y-tunnus 1514135-9

                                                                                       Uusikatu 26 2krs. 90100 Oulu

                                                                                       puh. 08-3113191

                                                                                       www.oskarinkellari.com

                                                                                       info(at)oskarinkellari.com

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä                                               Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön

koskevissa asioissa                                                          liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on

                                                                                       Tuomo Koskela

                                                                                       083113191 tuomo.koskela(at)oskarinkellari.com

 

3.Rekisterin nimi                                                             Tumaresta Oy:lla ei ole asiakas- ja markkinointirekisteriä

 

4. Henkilötietojen käsittelyn                                            Asiakkaiden pöytävarausten arkistointi ja

oikeusperuste                                                                  käsittely, sekä asiakassuhteen hoitaminen

 

5. Henkilötietojen käsittelyn                                            Asiakassuhteen hoitaminen, laskutus,

tarkoitukset                                                                     asiakaspalautteen käsittely, asiakashallinta, palveluidemme tuottaminen

 

6.Käsiteltävät henkilötiedot                                             Sähköposti, Nimi, Puhelinnumero, osoitetiedot,

                                                                                       asiakkaan maksutapatiedot, mahdolliset laskuviitetiedot, laskutustiedot, Erikoisruokavaliot

                                                                                       *Erityisruokavaliotietoja käytämme ainoastaan

                                                                                       ruoan valmistukseen ja tarjoiluun, eikä tietoja säilytetä kauemmin kuin on tarpeellista.

 

7. Mistä henkilötiedot saadaan                                       Saamme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla

 

8. Henkilötietojen vastaan-                                             Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille

ottajat                                                                             tahoille. Jos tietoja on manuaalisessa muodossa, niitä säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

 

9. Tietojen siirto EU:n                                                     Emme siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle                                                                    ulkopuolelle.

 

10. Henkilötietojen säilytysaika                                       Säilytämme henkilötietojasi vain tarvittavan ajan, noin 2 kuukautta.

                                                                                       Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden toteuttamiseksi.

 

11. Rekisteröidyn oikeuksista                                           Henkilöllä on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme hänestä keränneet. Henkilöllä on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

 

12. Oikeus tehdä valitus                                                  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus

valvontaviranomaiselle                                                   toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

13.Rekisteröidyn oikeuksien                                            Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2.mainittuun yhteyshenkilöön.

                                                                                       Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse.

                                                                                      

                                                                                       Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoittettuna.

uusi elementti